Hoeve 3

Dit item is gearchiveerd op 26-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-12-2011

Nummer: UV 2011.442
Datum ontvangst: 05-12-2011
Omschrijving: wijzigen type luchtwassers en kleine wijziging in dieren binnen de bestaande stallen, Hoeve 3 - 5554 XC