Het Broek ongenummerd, sectie H 106

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingetrokken bouwvergunningen
Publicatiedatum: 19-06-2013

Dossiernummer: BA 2002.313
Verleend: 25-01-2005
Datum verzonden: 17-06-2013
Omschrijving en adres: Bouwen woonhuis en veldschuur, Het Broek ongenummerd, sectie H 106.