Het broek 15 - 17

Dit item is gearchiveerd op 27-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen sloop
Publicatiedatum: 14-11-2012

Nummer: SM 2012.245
Datum verzending: 06-11-2012 Slopen 2 woonhuizen,
Omschrijving: Het Broek 15 – 17 – 5551 TH