Helenadal

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 04-04-2012

´╗┐Nummer: 12uit02068
Verzenddatum: 27-03-2012
Omschrijving: aanleg telecomkabels door Volker Wessels Telecom, Helenadal