Helenadal 18-20

Dit item is gearchiveerd op 29-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 16-11-2011

Nummer: OV 2011.412
Datum ontvangst: 03-11-2011
Omschrijving: kappen boom (eik), Helenadal 18-20 - 5551 BJ