Heistraat 27

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 14-03-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.
Nummer: OV 2010.153
Omschrijving: Vergroten woonhuis en bouwen carport / berging, Heistraat 27 - 5554 EN

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met een op 7 maart aangeleverde aanpassing van het oorspronkelijke plan. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 mei 2012.