Hazestraat ong. kad. sectie F 3723

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-08-2011

Nummer: OV 2011.097
Datum ontvangst: 25-07-2011
Omschrijving: bouwen woonhuis, Hazestraat ong.kad.sectie F 3723