Haak 14

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 28-11-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 08-11-2012
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het veranderen van activiteiten aan de Haak 14, t.n.v. Brabantia Branding B.V.

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 29 november tot en met 10 januari 2013 en is op afspraak in te zien (040-2083444).