Haagstraat

Dit item is gearchiveerd op 04-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 22-06-2011

Nummer: 11uit04497
Verzenddatum: 14-06-2011
Omschrijving: aanleg gasleidingen en elektriciteitskabels door Enexis, Haagstraat