Haagstraat en St. Paulusstraat

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 17-10-2012

Nummer: 12uit07181
Datum verzending: 10-10-2012
Omschrijving: aanleg telecomkabels door UPC, Haagstraat en St. Paulusstraat