Haagstraat 55

Dit item is gearchiveerd op 05-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 23-03-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Nummer : OV 2011.029.
Omschrijving: bouwen van 6 patiowoningen en 18 starterswoningen gelegen op het perceel Haagstraat 55 te Valkenswaard.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met: juridisch zorgvuldige besluitvorming in verband met ingediende zienswijzen tegen dit bouwplan. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 mei 2011.