Haagstraat 55

Dit item is gearchiveerd op 17-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 02-02-2011

Nummer: OV 2011.029
Datum ontvangst: 26-01-11
Omschrijving: bouwen 6 patiowoningen en 18 starterswoningen, Haagstraat 55