Haagstraat 136

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-02-2012

Nummer: OV 2012.011
Datum ontvangst: 20-01-2012
Omschrijving: plaatsen pannakooi t.b.v. voetballen, Haagstraat 136 - 5552 HP