Grensweg 32

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 13-07-2011

´╗┐Nummer: UV 2011.228
Datum ontvangst: 29-06-2011
Omschrijving: wijziging dieraantallen + plaatsen luchtwassysteem, Grensweg 32