Grensweg 18

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 30-01-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 28-08-2012
Omschrijving: Besluit landbouw Wet milieubeheer voor het omzetten van een akkerbouwbedrijf in een paardenhouderij, Grensweg 18 t.n.v. De Graauw - Thijssen. De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 31 januari t/m 14 maart 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).