Gertrudisdal-Norbertusdreef

Dit item is gearchiveerd op 14-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 02-05-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de hoek Gertrudisdal-Norbertusdreef. De ontwikkeling aan de Gertrusdal-Norbertusdreef gaat uit van de realisatie van 15 grondgebonden woningen. De bedrijfswoning van de voormalige bedrijfsbebouwing van Bouwbedrijf Baken vormt onderdeel van het plan en blijft gehandhaafd. De nieuwe woningen bestaan uit 12 twee-onder-één-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen.

 

Terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 3 mei 2012 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden);
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083 678.

 

Inspraakreactie
Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus vóór 31 mei 2012, kan iedereen schriftelijk zijn of haar inspraakreactie bekend maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.