Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Dit item is gearchiveerd op 18-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Gemeenschappelijke regelingen
Publicatiedatum: 16-03-2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 e.v. van de Gemeentewet ter openbare kennis dat de onderstaande regeling op 18 januari 2011 zijn vastgesteld door het college van B&W.
• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

 

De regeling is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden De regeling ligt vanaf donderdag 17 maart 2011 tot en met 17 april 2011 ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55 en zijn vanaf die datum tevens te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

 

Voor nadere informatie over de Gemeenschappelijke regeling kunt u contact opnemen met de heer B. Gadet, commandant brandweer telefoonnummer 040-2083 498.