Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2

Dit item is gearchiveerd op 24-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Gemeenschappelijke regelingen
Publicatiedatum: 11-04-2012

Het college van Valkenswaard maakt bekend dat het op 20 maart 2012 heeft besloten tot het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2. De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten is een openbaar lichaam in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten komen met ingang van 1 april 2012 taken en bevoegdheden toe op het gebied van Werk en Inkomen (W&I), Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Juridisch zaken.

 

De volledige tekst van de regeling ligt tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Valkenswaard. Ook is de regeling digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl (actueel > nota's en notities > onder het kopje 'bestuur')