Gelukken 38

Dit item is gearchiveerd op 18-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-07-2011

Nummer: OV 2011.217
Datum ontvangst: 23-06-2011
Omschrijving: kappen boom (wilg), Gelukken 38