Gelukken 2

Dit item is gearchiveerd op 03-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 19-01-2011

Nummer: OV 2011.006
Datum ontvangst: 11-01-2011
Omschrijving: kappen boom ( acacia), Gelukken 2