Gele Rijersplein

Dit item is gearchiveerd op 21-03-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 06-02-2013

Nummer: 13uit00737
Datum verzending: 29-01-2013
Omschrijving: Aanleggen waterleiding, Gele Rijersplein