Gehandicaptenparkeerplaatsen Gaspeldoornlaan en Wollegrasstraat

Dit item is gearchiveerd op 06-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 25-07-2012

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

 

  • tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen in de Gaspeldoornlaan en 2 parkeerplaatsen in de Wollegrasstraat als plaatsen gereserveerd voor gehandicapten door middel van het plaatsen van verkeersborden E06.

 

Bovenstaande verkeersmaatregelen komen overeen met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Het besluit ligt van 25 juli tot en met 06 september 2012 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.

 

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.