Gehandicaptenparkeerplaats Beelmanstraat

Dit item is gearchiveerd op 23-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 11-07-2012

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

 

  • het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) aan de Beelmanstraat ter hoogte van huisnummer 19, middels het plaatsen van verkeersbord E06 gehandicaptenparkeerplaats en het onderbord OB309 met daarop het betreffende kenteken.

 

Het besluit ligt van 11 juli 2012 tot en met 23 augustus 2012 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12. De inzagelocaties bij Ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55 zijn in verband met de schoolvakanties gesloten tot 13 augustus.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.

 

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.