Geenhovensedreef

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 04-09-2013

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de 'Geenhovensedreef' (NL.IMRO.0858.BPGeenhovense20-VA01) op 4 april 2013 onherroepelijk is geworden. De ontwikkeling aan de Geenhovensedreef 20-22 bestaat uit de realisatie van diverse woningen in verschillende prijsklassen ter vervanging van een deel van de momenteel aanwezige fabriekspanden. Het bestemmingsplan programma ziet er als volgt uit: acht tot elf aaneengebouwde woningen ter plaatse van het bestaande westelijke fabriekspand, elf woningen aan het park, twee woningen aan de Geenhovensedreef en vier tweekappers aan de Fazantlaan.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.