Geenhovensedreef 119 A

Dit item is gearchiveerd op 29-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 15-02-2012

Nummer: OV 2011.456
Datum ontvangst: 06-02-2012
Omschrijving: bouwen woonhuis, Geenhovensedreef 119 A - 5552 BC