Geenhoven 26

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 20-06-2012

Nummer: OV 2012.126
Datum ontvangst: 12-06-2012
Omschrijving: kappen boom (spar), Geenhoven 26 - 5552LC