Gecorrigeerd besluit hogere grenswaarde reconstructie Europalaan

Dit item is gearchiveerd op 10-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet geluidhinder
Publicatiedatum: 26-01-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard maakt bekend dat het op 11 januari 2011 een nieuw (gecorrigeerd) besluit hogere grenswaarde geluid heeft genomen voor de reconstructie van de Europalaan.

 

Het betreft een correctie van het eerder genomen besluit van 23 februari 2010. Het gaat hier slechts om een administratieve correctie voor de adressen Ooistraat 1 en 4.

 

Er loopt al een beroepsprocedure tegen het besluit hogere grenswaarde bij de Raad van State.

 

Tegen deze administratieve correctie is dan ook geen beroep meer mogelijk.