GBA persoonsgegevens

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 03-08-2011

Burgemeester en Wethouders delen mede dat de hieronder genoemde documenten ter inzage liggen:

  • Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
    de datum van ingang van bovenstaande verordening is 28 augustus 2008. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2011 een aantal wijzigingen vastgesteld.
  • Beheerregeling GBA;
    deze regeling is op 24 mei 2011 door het college van burgemeester en wethouders opnieuw vastgesteld.

 

De verordening ligt vanaf 1 augustus 2011 kosteloos ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard, in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

U kunt deze en andere verordeningen inzien op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zie ook www.valkenswaard.nl.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer R.T.B. Heemskerk of mevrouw E. Berckmans van het team KCC, telefoonnummer 040-2083426.