Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 20-07-2011

Op grond van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat de voorziening voor gastouderopvang van

  • de heer M.S. Maas met uniek registratienummer 697 019 056 per 20 april 2011
  • de heer H.H.J. van Moll met uniek registratienummer 149 204 528 per 1 oktober 2010

op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.