Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 13-07-2011

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 1 juli 2011 voorziening voor gastouderopvang J.C.H. Jansen-van Gerven, met uniek registratienummer 407 324 689 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd. De status van de verwijdering is "op eigen verzoek".