Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 11-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 29-06-2011

Op grond van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat de voorziening voor gastouderopvang van:

  • mevrouw A.M. Pero-Stege met uniek registratienummer 206 188 821 per 31 december 2010
  • mevrouw A.H. van Tuijl-Steijvers met uniek registratienummer 220 320 019 per 19 april 2011

op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.