Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 15-06-2011

Op grond van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 8 april 2011 de voorziening voor gastouderopvang van de heer J.M.A.J. van der Palen met uniek registratienummer 643 350 329 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.