Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 21-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 08-06-2011

Op grond van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat de voorziening voor gastouderopvang van:

  • mevrouw A.J. van Ampting-de Louwere met uniek registratienummer 276 543 762 per 7 april 2011
  • mevrouw B.G.M. Boom-Maas met uniek registratienummer 145 123 972 per 11 april 2011
  • de heer J.C.L. van Breugel met uniek registratienummer 120 950 972 per 21 april 2011
  • mevrouw G.A.H. Hanssen-Bloemers met uniek registratienummer 226 141 652 per 1 mei 2011

op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd.