Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 01-06-2011

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 18 mei 2011 voorziening voor gastouderopvang F.C. Meulendijks, met uniek registratienummer 548 245 344 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd. De status van de verwijdering is 'op eigen verzoek'.