Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 07-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 25-05-2011

Op grond van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 1 januari 2011 de voorziening voor gastouderopvang van mevrouw C.C.G.M. van der Vleuten-de Bont met uniek registratienummer 108 710 166 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.