Gastouderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 16-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 04-05-2011

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 22 februari 2011 voorziening voor gastouderopvang G.M.L. Hendriks-van den Nieuwenhuijzen, met uniek registratienummer 136 903 587 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd. De voorziening van gastouderopvang voldoet niet aan de bij en krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3, van de Wko gegeven voorschriften.