Gagelstraat 34

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 20-07-2011

Nummer: OV 2011.236
Datum ontvangst: 12-07-2011
Omschrijving: kappen boom (Berk), Gagelstraat 34