Fretstraat ongenummerd

Dit item is gearchiveerd op 14-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 02-03-2011

Nummer: OV 2011.067
Datum ontvangst: 16-02-2011
Omschrijving: kappen 6 bomen (lijsterbes), Fretstraat ong.