Florijnhof 2

Dit item is gearchiveerd op 17-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 05-01-2011

Nummer: OV 2010.336
Datum ontvangst: 20-12-2010
Omschrijving: plaatsen schutting, Florijnhof 2