Fietsparkeerstroken

Dit item is gearchiveerd op 10-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 29-12-2010

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

  • het voetgangersgebied op de Corridor aan te merken als verbodszone voor fiets- en bromfietsparkeren, door middel van het plaatsen van de borden E03zb en E03ze inclusief onderbord met de tekst "uitgezonderd voor fietsen bij de fietsparkeervoorzieningen":
  • het realiseren van fietsparkeerstroken binnen het voetgangersgebied op de Corridor ter hoogte van huisnummers 15, 23 en 25, door middel van het plaatsen van het bord E08f inclusief onderbord met de tekst "enkel binnen markering of bij beugels".

 

Bovenstaande verkeersmaatregelen overeenkomend met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Het besluit ligt van 30 december 2010 tot en met 9 februari 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.