Europalaan ong.

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 30-05-2012

Nummer: OV 2012.100
Datum ontvangst: 14-05-2012
Omschrijving: kappen 109 bomen t.b.v. reconstructie, Europalaan ong. - 5552 JJ