Europalaan 2A

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-11-2011

Nummer: OV 2011.394
Datum ontvangst: 21-10-2011
Omschrijving: wijziging op verleende vergunning BA 2003.258 voor het bouwen vrijstaand woonhuis met garage, Europalaan 2A - 5552 JJ