Esdoornstraat 7

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 28-11-2012

Nummer: SM 2012.267
Datum verzending: 20-11-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende golfplaten van berging, Esdoornstraat 7 - 5552 NM