Ericapad 2

Dit item is gearchiveerd op 09-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 27-06-2012

Nummer: OV 2012.131
Datum ontvangst: 18-06-2012
Omschrijving: verlengen erfafscheiding, Ericapad 2 - 5552 RP