Emmalaan 7

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-10-2012

Nummer: OV 2012.234
Datum ontvangst: 08-10-2012
Omschrijving: plaatsen reclamezuil voor bewegwijziging, Emmalaan 7 - 5554 JM