Emmalaan 7

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 28-12-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.
ummer : OV2011.349
Omschrijving: plaatsen gevelreclame, Emmalaan 7, 5554 JM Valkenswaard.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met kunnen nemen van een wel overwogen beslissing. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 februari 2011.