Emmalaan 7-9-11-13

Dit item is gearchiveerd op 16-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 04-07-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Nummer: OV 2012.088

 

Omschrijving: het wijzigen van de locatie van de luchtbehandelingskast en koelunit + het plaatsen van een schoepenrooster op het perceel Emmalaan 7-9-11-13 te Valkenswaard.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met een zorgvuldige bouwkundige besluitvoering. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 augustus 2012.