Emmalaan 7, 9, 11, 13

Dit item is gearchiveerd op 05-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 22-02-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.
 

 

Correctie op publicatie 1 februari 2012
Nummer: OV 2011.446
Omschrijving: het verhogen en wijzigen van de situatie van een koelmachine en een kast voor de luchtbehandeling gelegen op het perceel Emmalaan 7, 9, 11, 13 - 5554 JM.

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat de gevraagde stukken, zoals vermeld in onze brief van 17 januari 2012 met het kenmerk 12uit00271, nog niet zijn ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 maart 2012.