Eksterlaan 9

Dit item is gearchiveerd op 21-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning afwijkend
Publicatiedatum: 08-06-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat de onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning is ingekomen. Het college is voornemens om de gevraagde vergunningen te verlenen. Het volgen van een procedure is daarvoor noodzakelijk. Onderdeel van deze procedure is het gedurende 6 weken ter inzage leggen van artikel 2.12, lid 2 procedures. Tijdens deze periode kan een ieder zijn- of haar zienswijze kenbaar maken tegen het voornemen om:
vergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de WABO:
UV 2011.190 Ontheffing ten behoeve van tijdelijke bewoning garage, Eksterlaan 9

 

Deze aanvraag ligt vanaf 9 juni 2011 tijdens openstellingstijden ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Tot 21 juli 2011 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze ten aanzien van artikel 2.12, lid 2 procedures bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen tegen het verlenen van de ontheffingen.