Eksterlaan 7

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 07-11-2012

Nummer: SM 2012.239
Datum verzending: 31-10-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende golfplaten van schuur, Eksterlaan 7 - 5552 CB